Galet blanc de carrare

Galet de marbre blanc de carrare disponible en calibre 7/15; 15/40; 40/60